مزایای استفاده از کابل های خودنگهدار

اکتبر 16, 2022
کابل خودنگهدار

کابل آلومینیومی خودنگهدار

به این نوع کابل ها، کابل ABC نیز گفته می شود. امروزه از کابل خودنگهدار در بسیاری از سیستم های برق تک فاز و سه فاز […]
استعلام قیمت و سفارش