کابل فرمان
انواع کابل براساس نوع مصرف
اکتبر 30, 2022
انواع کابل برق و کاربرد آن
سپتامبر 18, 2023

سیم و کابل کسری عامل فروش اصلی و رسمی برند کسری در لاله زار

سیم وکابل کسری

سیم وکابل کسری

شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان ) سال ۱۳۸۹ پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان، واقع در استان سمنان شروع به فعالیت نموده است. هدف از تاسیس این شرکت، تولید انــــواع سیم و کابـــل‌های برقی و تلفنی، انواع کابل‌های تخصصی ابزار دقیق، کواکســیال، کابل‌های شبکه، کابل‌های انتقال اطلاعات جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال در منطقه و تلاش در راستای رهایی کشور از وابستگی به بیگانگان و تامین نیازهای ضروری کشور به این گونه محصولات می‌باشد. جهــت حمایت از صنعتگران کشور حتی الامــکان سعی شده است که از ماشین آلات تولید داخلی برای فرآیند تولید استفاده شود . سیم و کابل کسری

 

کابل زمینی کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
کابل زمینی ۱.۵*۲ ۱۷۶.۰۰۰ کابل زمینی ۲.۵*۲ ۲۷۳.۰۰۰
کابل زمینی ۴*۲ ۴۳۰.۰۰۰ کابل زمینی ۶*۲ ۵۸۵.۰۰۰
کابل زمینی ۱۰*۲ ۱.۰۴۰.۰۰۰ کابل زمینی ۱۶*۲ ۱.۶۸۰.۰۰۰
کابل زمینی ۲۵*۲ کابل زمینی ۱.۵*۳ ۲۵۴.۰۰۰
کابل زمینی ۲.۵*۳ ۳۸۵.۰۰۰ کابل زمینی ۴*۳ ۶۶۰.۰۰۰
کابل زمینی ۶*۳ ۹۲۰.۰۰۰ کابل زمینی ۱۰*۳ ۱.۶۳۰.۰۰۰
کابل زمینی ۱۶*۳ ۲.۴۱۰.۰۰۰ کابل زمینی ۲۵*۳ ۴.۰۴۰.۰۰۰
کابل زمینی ۳۵*۳ کابل زمینی ۱۶+۲۵*۳ ۴.۶۳۰.۰۰۰

 

کابل مخابراتی هوایی کسری

سایز نوع فلز قیمت (ریال)
۰.۵*۲*۲ cca
۰.۵*۲*۴ cca
۰.۵*۲*۶ cca ۵۳.۵۰۰
۰.۵*۲*۱۰ cca ۹۲.۰۰۰
۰.۵*۲*۱۵ cca
۰.۵*۲*۲۰ cca ۱۶۷.۰۰۰
۰.۵*۲*۳۰ cca ۲۷۰.۰۰۰
۰.۵*۲*۵۰ cca ۴۳۵.۰۰۰

 

کابل آلومینیوم کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
کابل آلومینیوم ۶*۲ ‘- کابل آلومینیوم ۱۰*۲ ‘-
کابل آلومینیوم ۱۶*۲ ‘- کابل آلومینیوم ۲۵*۲ ‘-
کابل آلومینیوم ۳۵*۲ ‘- کابل آلومینیوم ۱۰*۴ ‘-
کابل آلومینیوم ۱۶*۴ ‘- کابل آلومینیوم ۲۵*۴ ‘-
کابل آلومینیوم ۳۵*۴ ‘- کابل آلومینیوم ۵.۱۶ ‘-
کابل آلومینیوم ۲۵*۵ ‘- کابل آلومینیوم ۳۵*۵ ‘-
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳ ‘- کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳ ‘-
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳ ‘- کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳

 

کابل شیلد دار کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
۰.۲۵*۲ ۸۵.۰۰۰ ۰.۵*۲ ۱۱۴.۰۰۰
۰.۷۵*۲ ۱۳۰.۰۰۰ ۱*۲ ۱۷۰.۰۰۰
۱.۵*۲ ۲۲۹.۰۰۰ ۲.۵*۲ ۳۴۵.۰۰۰
۴*۲ ۵۸۰.۰۰۰ ۶*۲ ۸۵۰.۰۰۰
۱۰*۲ ۱.۳۴۰.۰۰۰ ۰.۲۵*۳
۰.۵*۳ ۱۶۸.۰۰۰ ۰.۷۵*۳ ۲۱۲.۰۰۰
۱*۳ ۲۵۰.۰۰۰ ۱.۵*۳ ۳۱۵.۰۰۰
۲.۵*۳ ۴۴۱.۰۰۰ ۴*۳ ۸۷۰.۰۰۰

 

کابل افشان کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
۰.۵*۲ ۷۳.۵۰۰ ۰.۷۵*۲ ۹۲.۰۰۰
۱*۲ ۱۱۳.۰۰۰ ۱.۵*۲ ۱۶۰.۰۰۰
۲.۵*۲ ۲۵۰.۰۰۰ ۴*۲ ۴۰۰.۰۰۰
۶*۲ ۵۶۰.۰۰۰ ۱۰*۲ ۱.۰۳۰.۰۰۰
۱۶*۲ ۱.۶۵۰.۰۰۰ ۰.۵*۳ ۹۸.۰۰۰
۰.۷۵*۳ ۱۲۶.۰۰۰ ۱*۳ ۱۶۵.۰۰۰
۱.۵*۳ ۲۴۲.۰۰۰ ۲.۵*۳ ۳۵۲.۰۰۰
۴*۳ ۵۷۰.۰۰۰ ۶*۳ ۸۴۰.۰۰۰

 

کابل مخابراتی زمینی کسری

سایز نوع فلز قیمت (ریال)
۰.۶*۲*۲ cca ۳۵.۰۰۰
۰.۶*۲*۴ cca ۵۷.۰۰۰
۰.۶*۲*۶ cca ۸۸.۰۰۰
۰.۶*۲*۱۰ cca ۱۵۳.۰۰۰
۰.۶*۲*۱۵ cca ۲۰۷.۰۰۰
۰.۶*۲*۲۰ cca ۲۲۲.۰۰۰
۰.۶*۲*۲۵ cca
۰.۶*۲*۳۰ cca ۳۹۰.۰۰۰

 

سیم تخت کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
خاص ۶*۳ ۸۹۰.۰۰۰ خاص ۱۰*۳ ۱.۶۵۰.۰۰۰
خاص ۱۶*۳ ۲.۶۰۰.۰۰۰ خاص ۲۵*۳ ۳.۸۵۰.۰۰۰
خاص ۳۵*۳ ۵.۵۰۰.۰۰۰
۵۰*۳ ۷.۶۰۰.۰۰۰ ۷۰*۳ ۱۰.۷۰۰.۰۰۰
۱.۵*۴ ۴۳۵.۰۰۰ ۲.۵*۴ ۵۷۰.۰۰۰
۴*۴ ۹۰۰.۰۰۰ ۶*۴ ۱.۳۵۰.۰۰۰
۱۰*۴ ۲.۱۴۰.۰۰۰ ۱۶*۴ ۳.۰۸۰.۰۰۰
۲۵*۴ ۵.۲۰۰.۰۰۰ ۳۵*۴

 

سیم کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
۰.۵ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۰.۷۵ ۳.۲۰۰.۰۰۰
۱ ۴.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۵ ۶.۲۰۰.۰۰۰
۲.۵ ۹.۸۰۰.۰۰۰ ۴ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۶ ۲۵.۱۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۴۳۰.۰۰۰
۱۶*۱ ۷۰۰.۰۰۰ ۲۵*۱ ۱.۰۰۰.۰۰۰
۳۵*۱ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۵۰*۱ ۲.۱۳۰.۰۰۰
۷۰*۱ ۳.۰۴۰.۰۰۰ ۹۵*۱ ۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۰*۱ ۵.۴۲۰.۰۰۰ ۱۵۰*۱ ۷.۶۰۰.۰۰۰

 

کابل خشک کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
کابل خشک ۱۰*۱ ۴۸۰.۰۰۰ کابل خشک ۱۶*۱ ۷۲۰.۰۰۰
کابل خشک ۲۵*۱ ۱.۱۸۰.۰۰۰ کابل خشک ۳۵*۱ ۱.۵۸۰.۰۰۰
کابل خشک ۵۰*۱ ۲.۲۱۰.۰۰۰ کابل خشک ۷۰*۱ ۳.۲۰۰.۰۰۰
کابل خشک ۹۵*۱ ۴.۴۴۰.۰۰۰ کابل خشک ۱۲۰*۱ ۵.۷۰۰.۰۰۰
کابل خشک ۱۵۰*۱ ۶.۹۵۰.۰۰۰ کابل خشک ۱۸۵*۱ ۸.۵۵۰.۰۰۰
کابل خشک ۲۴۰*۱ ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ کابل خشک ۳۰۰*۱ ۱۳.۷۰۰.۰۰۰

 

سیم خشک کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
سیم ۰.۵ خشک سیم ۰.۷۵ خشک
سیم ۱ خشک ۴.۶۶۰.۰۰۰ سیم ۱.۵ خشک ۶.۶۵۰.۰۰۰
سیم ۲.۵ خشک ۱۰.۴۵۰.۰۰۰ سیم ۴ خشک ۱۸.۵۰۰.۰۰۰
سیم ۶ خشک ۲۶.۹۰۰.۰۰۰

 

کابل نایلونی کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
۰.۵*۲ ۵.۶۸۰.۰۰۰ ۰.۷۵*۲ ۷.۴۹۰.۰۰۰
۱*۲ ۹.۹۴۰.۰۰۰ ۱.۵*۲ ۱۳.۳۰۰.۰۰۰
۲.۵*۲ ۲۲.۴۰۰.۰۰۰

 

کابل کولری کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
کولری ۱*۴ ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ کولری ۱.۵*۴ ۲۷.۴۰۰.۰۰۰
کولری ۱*۵ ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ کولری ۱.۵*۵ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰

 

کابل آیفونی کسری

سایز نوع فلز قیمت (ریال)
آیفونی ۰.۴*۶ مس
آیفونی ۰.۴*۸ مس

 

کابل کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
۱۸۵*۱ ۹.۴۰۰.۰۰۰ ۲۴۰*۱ ۱۱.۶۰۰.۰۰۰
۳۰۰*۱ ۱۴.۴۰۰.۰۰۰

 

کابل کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
۱۸۵*۱ ۹.۴۰۰.۰۰۰ ۲۴۰*۱ ۱۱.۶۰۰.۰۰۰
۳۰۰*۱ ۱۴.۴۰۰.۰۰۰

 

کابل کیسه ای کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
۰.۵*۲ ۵.۶۸۰.۰۰۰ ۰.۷۵*۲ ۷.۴۹۰.۰۰۰
۱*۲ ۹.۹۴۰.۰۰۰

 

کابل مهاردار کسری

سایز قیمت (ریال) سایز قیمت (ریال)
۱.۵*۱۲ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵*۱۶ ۲.۷۰۰.۰۰۰

 

سیم و کابل کسری

 

سیم نسوز کسری

سیم نسوز از جمله سیم‌هایی است که دارای پوشش ضد آتش بوده و در مدل‌های مختلف تولید شده است. سیم نسوز با عایق پی‌وی‌سی می‌تواند تا دمای ۹۰ درجه سانتی گراد را نیز تحمل کند. به همین دلیل در مواردی مانند هیتر‌های الکتریکی و اجاق‌ها و تنور‌های برقی استفاده می‌شود. برخی دیگر از سیم‌های نسوز دارای روکش فایبرگلاس هستند و دمای ۷۵۰ درجه سانتی گراد را تحمل می‌کنند.

این سیم‌ها در دکل‌های نفتی، صنایع کشتی سازی؛ صنایع پتروشیمی‌ و پالایشگاهی استفاده می‌شوند. برند کسری انواع سیم نسوز در سطح مقطع ۱.۵، ۲.۵، ۴، ۶؛ ۱۰، ۱۶، ۲۵، ۳۵، ۵۰، ۷۰، ۹۵؛ ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۵، ۲۴۰ و ۳۰۰ میلی متر مربع را تولید می‌کند. سیم نسوز کسری با قیمت مناسب عرضه می‌شود. سیم نسوز کسری مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی ارائه و تولید می‌شود. برای دریافت قیمت دقیق و به روز این سیم‌ها با ما در تماس باشید.

سیم کیسه ای کسری

سیم کیسه ای از جمله سیم‌هایی است که تحت عنوان سیم افشان خشک خوانده می‌شود و دارای عایق پی‌وی‌سی است. به صورت موازی در کنار هم قرار می‌گیرند و در نهایت عایق از جنس پی‌وی‌سی آن را می‌پوشاند. کابل کیسه ای می‌تواند به عنوان کابل تغذیه‌ای استفاده شود. از کاربردهای این سیم می‌توان به کابل پاور تجهیزات تصویری و صوتی و کابل پاور تحهیزات اداری اشاره نمود.

برند کسری انواع سیم کیسه ای را تهیه و تولید می‌کند. کسری از برندهای ایرانی است و با کیفیت‌ترین سیم و کابل را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید سیم کیسه ای کسری اصل به نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش یکی از فروشگاه‌های اینترنتی است که انواع تجهیزات الکتریکی را ارائه می‌دهد. برای تهیه و خرید و اطلاع از لیست قیمت انواع سیم کیسه ای با ما همراه باشید.

سیم نایلونی کسری

سیم نایلونی، جزء سیم‌های دو رشته محسوب می‌شود. این دو رشته به صورت فاز و نول ارائه می‌شوند. سیم نایلونی در وسایل برقی با توان مصرفی کم مانند اتو، لوستر‌ها و سیم سیار استفاده می‌شود. سیم نایلونی کسری از دو رشته نازک تهیه شده است و در ابعاد و اندازه‌های مختلف تولید شده است. سیم نایلون کسری دارای روکش سفید رنگ است. مهم‌ترین نکته در خصوص این سیم قرار دادن در محیط امن و دور از ضربه و رطوبت است؛ چرا که کاملا ظریف و حساس طراحی شده است و هر گونه مشکلات محیطی به آن آسیب وارد می‌کند.

به همین دلیل سعی کنید از حرارت بالا و مواد شیمیایی کاملا دور باشد. این سیم در ابعاد 0.5 * 2، 0.75 * 2، 1 * 2، 1.5 * 2، 2.5* 2 عرضه می‌شود. سیم‌های نایلونی در حلقه‌های 100 متری بسته بندی می‌شود و به فروش می‌رسد. تا حد امکان سعی کنید؛ برای استعلام قیمت دقیق و به روز سیم نایلونی کسری به فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های معتبر مراجعه نمایید. قیمت ‌سیم نایلونی بسته به سایز از 300 هزار تومان تا 900 هزار تومان متغیر است. استاندارد این سیم ISIRI(607)41 می‌باشد.

کابل خشک کسری

کابل خشک کسری از سیم‌های آلومینیومی ‌مسی است و به دو صورت عایق دار از جنس پی‌وی‌سی و بدون عایق ارائه می‌شود. این کابل‌ها از انعطاف پذیری کمی‌برخوردار هستند و دارای ولتاژ اسمی‌300 تا 500 ولت می‌باشند. ابعاد این کابل بسته به سطح مقطع متفاوت از 0.5، تا 1 متغیر است. مدل‌های دیگری از این کابل وجود دارد که دارای ولتاژ اسمی ‌450 تا 750 بوده و ابعاد سطح مقطع آن از 1 میلی متر بیشتر است. در اصطلاح کابل‌هایی وجود دارد که تحت عنوان NYY خوانده می‌شود و دارای استاندارد VDE است. کابل خشک در موارد مختلفی مانند سیم کشی ساختمان استفاده می‌شود. این کابل به دلیل داشتن تنوع بالا و مقاومت فوق العاده در موارد مختلف استفاده می‌شود.

از مهم‌ترین ملاحظاتی که در استفاده از این کابل مد نظر است؛ عدم دفن آن در زمین و زیر بتن می‌باشد. برند کسری این کابل را کاملا مطابق با استاندارد‌های ملی و بین المللی طراحی و تولید کرده است. برای تهیه و خرید انواع کابل خشک کسری به نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های معتبر مراجعه نمایید. سیم و کابل ستایش از جمله فروشگاه‌های ارائه دهنده محصولات این برند است. ابعاد این محصول کاملا متنوع و به صورت ۱۶ * ۱، ۳۵ * ۱، ۹۵ * ۱، ۷۰ * ۱، ۲.۵ * ۲، ۶ *۲، ۲۵ *۲، ۱۶ * ۲، ۶ * ۳، ۱۶ * ۳، ۳۵ * ۳، ۱۶ + ۳۵* ۳، ۳۵ + ۷۰* ۳، ۱ * ۴، ۱.۵* ۴، ۴ * ۴، ۱۰ * ۴، ۲۵ * ۴، ۱.۵ * ۵ ارائه می‌شود.

 

 

به علت نوسانات قیمت در بازار لطفا برای خرید و اطلاع از آخرین قیمت ها سیم و کابل کسری و درصد تخفیف ها با ما در تماس باشید

09122804263

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

استعلام قیمت و سفارش