سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور-فروشگاه سیم وکابل شرکت البرز الکتریک نور- عامل فروش سيم و كابل برق البرز الکتریک نور در لاله زار تهران-استعلام قیمت تلفنی 02133902428

عاملیت شرکت سیم و کابل البرز الکتریک نور (تهران-لاله زار)

فروشگاه نور کابل  طی سالیان گذشته تجربه فروش کلیه محصولات “سیم و کابل البرز الکتریک نور”را به مشتریان شرکتی و شخصی در کارنامه خود دارد. برای اطلاع از درصد تخفیف لیست قیمت و خرید سیم و کابل البرز الکتریک نور با فروشگاه تماس بگیرید.

 

توجه: مشتریان وبسایت از تخفیف ویژه (قیمت همکاری) برخوردار هستند

 

09122804263

02133902428

02136058358

مدیریت فروش : آقای نورصالحی

آدرس فروشگاه : لاله زار شمالی، کوچه زوارئیان، پاساژکریستال، طبقه زیرهمکف پلاک 12

 

قیمت سیم افشان البرز الکتریک

نام محصول واحد قیمت
سیم افشان البرز0.5*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1*0.75 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان البرز 1*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان البرز1.5*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان البرز2.5*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان البرز 4*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان البرز 6*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان البرز 10*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان البرز 16*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان البرز25*1 متر تماس بگیرید
سیم افشان البرز35*1 متر تماس بگیرید
سیم افشان البرز 50*1 متر تماس بگیرید
سیم افشان البرز 70*1 متر تماس بگیرید
سیم افشان البرز95*1 متر تماس بگیرید
سیم افشان البرز120*1 متر تماس بگیرید

قیمت سیم افشان ارت البرز الکتریک

نام محصول واحد قیمت
سیم افشان ارت 1.5*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان ارت 2.5*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان ارت 4*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان ارت 6*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان ارت 10*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان ارت 16*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان ارت 25*1 حلقه تماس بگیرید
سیم افشان ارت 35*1 متر تماس بگیرید
سیم افشان ارت 50*1 متر تماس بگیرید
سیم افشان ارت 70*1 متر تماس بگیرید
سیم افشان ارت 95*1 متر تماس بگیرید
سیم افشان ارت 120*1 متر تماس بگیرید
********************* متر ************
********************* متر *************

قیمت سیم مفتول البرز الکتریک

نام محصول واحد قیمت
سیم مفتول 0.5*1 حلقه تماس بگیرید
سیم مفتول 0.75*1 حلقه تماس بگیرید
سیم مفتول 1*1 حلقه تماس بگیرید
سیم مفتول 1.5*1 حلقه تماس بگیرید
سیم مفتول 2.5*1 حلقه تماس بگیرید
سیم مفتول 4*1 حلقه تماس بگیرید
سیم مفتول 6*1 حلقه تماس بگیرید
سیم مفتول 10*1 حلقه تماس بگیرید
سیم مفتول16*1 متر تماس بگیرید

قیمت سیم نایلونی(بند تخت) البرز الکتریک

نام محصول واحد قیمت
سیم نایلون 0.5*2 حلقه تماس بگیرید
سیم نایلون 0.75*2 حلقه تماس بگیرید
سیم نایلون 1*2 حلقه تماس بگیرید
سیم نایلون 1.5*2 حلقه تماس بگیرید
سیم نایلون 2.5*2 حلقه تماس بگیرید

قیمت کابل کیسهِ ای البرز الکتریک

نام محصول واحد قیمت
کابل کیسه ای 0.5*2 حلقه تماس بگیرید
کابل کیسه ای 0.75*2 حلقه تماس بگیرید
کابل کیسه ای 1*2 حلقه تماس بگیرید
کابل کیسه ای 1.5*2 حلقه تماس بگیرید
کابل کیسه ای 2.5*2 حلقه تماس بگیرید

قیمت کابل افشان البرزالکتریک نور(لینکو)

نام محصول واحد قیمت
کابل افشان 0.5*2 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 0.75*2 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 1*2 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 1.5*2 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 2.5*2 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 4*2 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 6*2 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 10*2 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 0.5*3 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 0.75*3 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 1*3 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 1.5*3 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 2.5*3 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 4*3 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 6*3 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 10*3 متر تماس بگیرید
کابل افشان 16*3 متر تماس بگیرید
کابل افشان 25*3 متر تماس بگیرید
کابل افشان 35*3 متر تماس بگیرید
کابل افشان 50*3 متر تماس بگیرید
کابل افشان 70*3 متر تماس بگیرید
کابل افشان 95*3 متر تماس بگیرید
کابل افشان 16+25*3 متر تماس بگیرید
کابل افشان 16+35*3 متر تماس بگیرید
کابل افشان 25+50*3 متر تماس بگیرید
کابل افشان 35+70*3 متر تماس بگیرید
کابل افشان 95*1 متر تماس بگیرید
کابل افشان 120*1 متر تماس بگیرید
کابل افشان 0.5*4 متر تماس بگیرید
کابل افشان 0.75*4 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 1*4 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 1.5*4 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 2.5*4 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 4*4 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 6*4 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 10*4 متر تماس بگیرید
کابل افشان 16*4 متر تماس بگیرید
کابل افشان 25*4 متر تماس بگیرید
کابل افشان 35*4 متر تماس بگیرید
کابل افشان 1.5*5 متر تماس بگیرید
کابل افشان 2.5*5 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 4*5 حلقه تماس بگیرید
کابل افشان 6*5 متر تماس بگیرید
کابل افشان 10*5 متر تماس بگیرید
کابل افشان 16*5

متر تماس بگیرید
کابل افشان 25*5 متر تماس بگیرید
کابل افشان 35*5 متر تماس بگیرید

قیمت کابل مفتول NYY البرزالکتریک نور(لینکو)

نام محصول واحد قیمت
کابل مفتول 16*1 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 25*1 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 35*1 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 50*1 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 70*1 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 95*1 متر تماس بگیرید
کابل مفتول120*1 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 150*1 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 185*1 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 240*1 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 300*1 متر تماس بگیرید
کابل مفتول1.5*2 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 2.5*2 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 4*2 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 6*2 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 10*2 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 1.5*3 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 2.5*3 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 4*3 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 6*3 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 10*3 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 16+25*3 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 16+35*3 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 25+50*3 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 35+70*3 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 50+95*3 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 70+120*3 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 1.5*4 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 2.5*4 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 4*4 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 6*4 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 10*4 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 16*4 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 6*5 متر تماس بگیرید
کابل مفتول10*5 متر تماس بگیرید
کابل مفتول 16*5 متر تماس بگیرید

قیمت کابل کولری البرزالکتریک نور(لینکو)

نام محصول واحد قیمت
کابل مفتول (کولری) 1*4 حلقه تماس بگیرید
کابل مفتول (کولری) 1.5*4 حلقه تماس بگیرید
کابل مفتول (کولری) 1*5 حلقه تماس بگیرید
کابل مفتول (کولری) 1.5*5 حلقه تماس بگیرید

قیمت کابلسازمان NYCY البرزالکتریک نور(لینکو)

نام محصول واحد قیمت
کابل سازمانی 6+6*1 متر تماس بگیرید
کابل سازمانی 10+10*1 متر تماس بگیرید
کابل سازمانی 6+6*3 متر تماس بگیرید
کابل سازمانی 10+10*3 متر تماس بگیرید

قیمت کابل کواکسیال البرز الکتریک نور(لینکو)

نام محصول واحد قیمت
کابل کواکسیال4.5c-2v متر تماس بگیرید

قیمت کابل شیلددار البرز الکتریک نور(لینکو)

نام محصول واحد قیمت
کابل شیلد دار 1*2 متر تماس بگیرید
کابل شیلد دار 1.5*2 متر تماس بگیرید
کابل شیلد دار 2.5*2 متر تماس بگیرید
کابل شیلد دار 1.5*3 متر تماس بگیرید
کابل شیلد دار 2.5*3 متر تماس بگیرید
کابل شیلد دار 1.5*4 متر تماس بگیرید

قیمت کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y البرزالتریک نور (لینکو)

نام محصول واحد قیمت
کابل تلفنی متر
کابل تلفنی متر
کابل تلفنی متر
کابل تلفنی متر

برای دریافت مشاوره و خرید محصولات “شرکت سیم و کابل البرز الکتریک نور لینکو” با کارشناس فروش تماس بگیرید.

09122804263

02133902428

02136058358

 

فروشگاه سیم و کابل نورکابل (تهران-لاله زار)

فروشگاه مرکزی شرکت البرز الکتریک نور  طی سالیان گذشته تجربه فروش کلیه محصولات “سیم و کابل البرز الکتریک نور لینکو”را به مشتریان شرکتی و شخصی در کارنامه خود دارد و در راستای جذب و نگهداری از مشتریان گرامی همیشه خود را پایبند به سه اصل زیر می داند :

1- تضمین اصالت کالا با ارایه فاکتور رسمی از کارخانه به نام مشتری ( همه محصولات ما مستقیما و بدون واسطه از کارخانه اصلی تامین میشود)

2-تضمین بهترین قیمت موجود در بازار ( به راحتی با گرفتن استعلام قیمت حتی به صورت تلفنی میشود این موضوع را اثبات نمود )

3-تحویل اجناس به دست مشتریان در هر نقطه از کشور ( ارسال کلیه مرسولات با شرکت های باربری مطمن و بیمه نمودن مرسولات)

مشتریان فروشگاه مرکزی شرکت البرز الکتریک نور می توانند از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به فروشگاه خرید خود را انجام دهند. مشتریان گرامی توجه داشته باشند گاها به خاطر نوسان جهانی قیمت آلومینیوم و یا نوسان نرخ ارز شرکت های تولید کننده سیم و کابل به صورت آنی و لحظه ای قیمت محصولات خود را تغییر می دهند، بنابراین برای اطمینان از قیمت ها و همچنین اطلاع از موجودی توصیه می شود که با فروشگاه تماس بگیرید و ضمن اطلاع از قیمت و موجودی از مشاوره فنی با کارشناسان فروشگاه بهره مند شوید.

شماره تماس بخش فروش :

 

09122804263

02133902428

02136058358

مدیریت فروش : آقای نورصالحی

آدرس فروشگاه : لاله زار شمالی، کوچه زوارئیان، پاساژکریستال، طبقه زیرهمکف پلاک 12

معرفی شرکت سیم و کابل البرز الکتریک نور لینکو

“شرکت سیم و کابل البرز الکتریک نور لینکو” در سال 1383فعالیت خود را در زمینه تولید انواع سیم و کابل آغازنمود. “شرکت سیم و کابل البرز الکتریک نور لینکو” فعالیت خود را ابتدا با تولید سیم افشان شروع کرده و بعد از مدت کوتاهی با تولید انواع کابلها ی(افشان ، نیمه افشان ، مفتول ، شیلدار ، کواکسیال ) محصولات خود را افزایش داده که تولیدات شرکت هم اکنون به بیش از 105 نوع محصول رسیده است .

 

کیفیت سیم البرز الکتریک نور

شرکت سیم و کابل البرز الکتریک نور یکی از تولید کنندگان با سابقه در زمینه سیم و کابل به شمار می رود، قیمت سیم و کابل برق البرز الکتریک با نگاه به سطح کیفی و کمی قابل ارائه، مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد.

نمایندگی فروش سیم و کابل البرز

هنگام خرید سیم و کابل البرز الکتریک نور می بایست نکاتی را رعایت نماییم که دانستن این نکات نیز همانند قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور از اهمیت برخوردار می باشد.یکی از این نکات مربوط به مرکز خرید سیم و کابل می باشد بطوریکی توصیه می شود سیم و کابل الکتریک نور از مراکز و فروشگاه ها معتبر خریداری شود، این فروشگاه ها زیر نظر سازمان ها و نیز مدیریت خاص خود از خرید و فروش محصولات غیر استاندارد و تقلبی خودداری می کنند و کیفیت کالا به همراه رضایت مشتری از مهم ترین اهداف و اصول کاری آن ها محسوب می شود.

خرید انواع سیم و کابل البرز الکتریک

هریک از سیم و کابل های موجود بر اساس کاربرد و نوع و سایر مشخصه ها از استاندارد های متفاوتی بهره می برند که در زیر به چند نمونه از این استاندارد ها در بخش سیم و کابل اشاره می کنیم

صنعت سیم و کابل در جهان از سال 1880 فعالیت خود را آغاز کرد و شاید بتوان گفت اولین سیم و کابل تولید شده در جهان قدمتی بالغ بر بیش از 1.5 قرن را داراست.عایق ها و هادی ها که از دو جز اصلی سیم و کابل البرز الکتریک نور به شمار می روند در اولین سیم و کابل جهان از نوع پلاستیک ساخته می شدند که تنها توانایی آن ها مقاومت در برابر رطوبت و گرد و خاک بود و پس از گذشت زمانی کوتاه ماده ای با عنوان باکلیت جایگزین این عایق ساده شد و مقاومت بهتر و بیشتری را برای سیم و کابل به ارمغان می آورد. در زمینه هادی سیم و کابل البرز الکتریک نور نیز مباحث فراوانی وجود دارد.

سیم برق البرز الکتریک نور

هم اکنون سیم های افشان البرز الکتریک نور در خود از هادی هایی با جنس مسی بهره می برند البته دانستن تاریخچه هادی های خالی از لطف نبوده به شکلی که با افزایش روز افزون جمعیت و به طبع افزایش استفاده از منابع طبیعی، کاهش میزان معادنی از جمله مس را به دنبال داشت. کاهش فلز مس در جهان و از سویی دیگر افزایش تقاضا برای استفاده از این فلز در مکان های مختلف منجر شد تا قیمت آن بطور چشمگیری افزایش پیدا کند

نماینده البرز الکتریک نور لاله زار

. تولیدکنندگان سیم و کابل با مشاهده این افزایش قیمت فلز مس  که موجب افزایش هزینه نهایی سیم و کابل تولیدی آن ها می شد تصمیم به جست و جو درباره فلز جایگزین برای مس کردند و نهایتا فلز آلومینیوم را برگزیدند چراکه فلز آلومینیوم از دید مشخصات مورد نیاز در انتقال انرژی الکتریسیته، خمیده شدن، شکنندگی، میزان دما و سایر مشخصات بسیار نزدیک  و مشابه فلز مس بود.اگرچه کارایی اصلی مس در انتقال انرژی الکتریکی توسط آلومینیوم به شکل مس بر آورده نمی شد اما از نظر کیفیت در تولید برای مصرف کننده هیچ گونه خللی وارد نبوده و اساسا این تصور که آلومینیوم از کیفیت بسیار پایین تری در مقایسه با فلز مس دارد غلط و اشتباه بوده است.

کابل البرز الکتریک نور

کابل البرز الکتریک نور

سیم برق لینکو

به دلیل پیشرفت چشمگیر علم و تکنولوژی در قرن اخیر، عایق ها نیز از دید تکنولوژی و نوع و کیفیت ساخت به مراتب بسیار بهتر از گذشته عمل می کنند، در حالت کلی امروز عایق PVC کاربرد فراوانی در صنایع سیم و کابل دارد و نقش اساسی را در تولید سیم و کابل دربر می گیرد در کنار عایق پی وی سی نوعی روکش دیگر نیز وجود دارد که به XPLE مشهور است البته این عایق امروزه به میزان عایق PVC کاربرد زیادی ندارد.عایق پی وی سی در سیم البرز الکتریک نور و کابل البرز الکتریک نور مورد استفاده قرار می گیرد این روکش در برابر تغییرات دما مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می دهد البته باید توجه داشت که این میزان مقاومت در برابر حرارت در حالات مختلف نصب و غیره متفاوت و متغییر می باشد.

کابل الکتریک نور شامل کابل های مختلفی مانند کابل مفتول، کابل افشان و کابل نیمه افشان و سیم الکتریک نور شامل سیم های متنوعی مانند سیم افشان، سیم نیمه افشان و نیز سیم مفتول می شود. قیمت کابل برق البرز الکتریک نور و قیمت سیم برق البرز الکتریک نور بسیار مناسب می باشد و خرید کابل برق البرز الکتریک نور همچنین خرید سیم برق البرز الکتریک نور به شما عزیزان پیشنهاد می شود. یکی از دلایل این پیشنهاد را می توان در کیفیت سیم و کابل تولیدی البرز الکتریک نور یافت، این شرکت با خط مشی و اهدافی که از آن ها دنبال می کند همواره در احقاق حقوق مشتریان و نیز جلب رضایت آنان تلاش می کند.

قیمت محصولات سیم و کابل برق البرز

در بخش تولید سیم و کابل شرکت البرز الکتریک نور 6 بخش یا مرحله وجود دارد، سیم وکابل تولیدی پس از گذشت از بخش تولید وارد چرخه تست و در انتها وارد چرخه عرضه می شوند. ابتدا در چرخه تولید سیم و کابل طبق گفته بالا شش مرحله که به ترتیب شامل نازک کاری، آنیل کاری، بانچ کردن، عایق کاری، روکش زنی و در نهایت بسته بندی می شود، به شکل خلاصه در قسمت اول از دو تجهیز به نام های راد و فاین استفاده می شود تا سیم های مفتول نازک تر شوند

و برای مرحله بعد آماده شوند که ابتدا با دستگاه راد سیم های مفتول با سایز حدود هشت میلی متر به سیم های مفتولی به سایز 1.38 میلی متر تبدیل و نازک می شوند سپس توسط تجهیز دوم که فاین نام دارد سیم های مفتول به اندازه سفارش شده مصرف کننده و مشتری تبدیل می گردد.پس از گذشت از این مرحله مواد اولیه بدست آمده در قسمت آنیل کاری، با توجه به تابلو های مربوط جمع آوری می شوند و بعد از رسیدن به حد مورد نظر که حداقل میزان آن به منظور آنیل کاری برابر 54 قرقره است در کوره آماده عمل آنیل کاری می شوند. در بخش سوم که به بانچ یا تاباندن رشته های مسی مشهور است از تجهیز یا دستگاهی به نام بانچر استفاده می شود

نمایندگی البرز الکتریک نور در لاله زار

اغلب به منظور سهولت در تشخیص فاز های یک نمونه دستگاه قدرت، از رنگ ها مختلفی استفاده می شود و این امر ویژگی مثبت بسیار زیادی را به دنبال دارد.یکی از مزایای رنگ ها مختلف در تقسیم باز میان فاز های سیستم قدرت نمایان می شود بطوریکه اگر رنگ های فاز ها متفاوت نباشند  عمل تقسیم بار در سیستم بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

رنگ های مجاز در سیستم استاندارد های IEC  شامل رنگ سیاه، قهوه ای، قرمز، زرد، نارنجی، آبی، سبز، بنفش سفید، صورتی، خاکستری و فیروزه ای می شود. با در نظر گرفتن این نکته که زمان استفاده از رنگ زرد و سبز به شکلی همزمان تنها هنگامی مجاز به استفاده از این رنگ ها می باشیم که موجب سردرگمی در تشخیص نشود.

کابل 1 در 10 البرز الکتریک نور

کابل 1 در 10 البرز الکتریک نور

شرکت البرز الکتریک نور

سیم و کابل برق البرز الکتریک نور به دو گروه کلی سیم برق البرز الکتریک نور و کابل البرز الکتریک نور دسته بندی می شوند.

همانطور که در متن بالا نیز ذکر کردیم در زمان خرید کابل برق البرز الکتریک نور باید نکاتی را رعایت کنیم و از خرید سیم برق البرز الکتریک نور غیر استاندارد شدیدا خودداری کنیم.چراکه خرید سیم و کابل البرز الکتریک نور به شکل غیر استاندارد هم برای شخص مصرف کننده و هم در برخی موارد برای اطرافیان و همسایگان می تواند خطر آفرین باشد

.سیم کشی های نامتعارف و غیر اصولی و از سویی دیگر بکار گیری از سیم و کابل غیر استاندارد موجب بروز حوادث زیادی از جمله آتش سوزی، برق گرفتگی و غیره شده است و از سویی نیز آمار های منتشر شده نشان می دهند که بالغ بر 50 درصد از حوادث آتش سوزی کشور به علت بکار گیری از سیم و کابل غیر استاندارد و تقلبی می باشد لذا اکیدا توصیه می شود که هنگام خرید کابل البرز الکتریک نور مولفه استاندارد بودن در کنار قیمت توسط خریدار و مصرف کننده حتما بررسی شود.

قیمت سیم البرز الکتریک نور لینکو

سیم البرز الکتریک نور در کنار کابل البرز الکتریک نور با دانش مهندسان و استفاده از دستگاه ها و تجهیزات به روز توانسته منطبق بر استاندارد های تعریف شده تولید گردد و این امر به علت وجود واحد های تست کیفیت و نیز بکار گیری از مواد مرغوب و با کیفیت میسر شده است.

قیمت سیم البرز نیرو

بطوری که مواد حاصله از مرحله آنیل کاری در صورتی که شرایطی را دارا باشنددر این مرحله توسط دستگاه بانچر به سیم یا زیر کابلی تبدیل می گردند سپس در یکی از مراحل مهم تولید یعنی روکش کاری رشته ها و مواد حاصله بانچ شده به همراه ماده گرانول اگر به شکل سیم باشند توسط دستگاه اکسترود و اگر به شکلزیر کابلی باشند توسط دستگاهی به نام استرندرآمده ارسال به مرحله بعدی یعنی روکش زنی یا همان اکسترودر کابل می شوند که مشابه مرحله عایق کاری در این مرحله نیز از تجهیزات اکسترودر استفاده می شود در نهایت در بخش نهایی تولید مواد حاصله منطبق بر درخواست مشتری یا مصرف کننده بسته بندی می شوند.

ابل 3 در 2.5 البرز الکتریک نور

ابل 3 در 2.5 البرز الکتریک نور

قیمت سیم 1.5 البرز الکتریک نور

کابل افشان البرز الکتریک نور به دو حالت کابل تخت و کابل گرد طراحی و تولید می شوند که هر یک از آن ها کارایی و کاربرد مختص خود را دارد. از کابل های افشان البرز الکتریک نور به جهت تامین کابل شناور چاه عمیق بکار گرفته می شود. سیم های نیمه افشان و یا کابل نیمه افشان از تک رشته تشکیل نشده و می توان آن ها را متشکل از  تعدادی زیادی رشته سیم مفتولی داسنت.به همین جهت کابل های نیمه افشان بین کابل های نوع افشان و کابل نوع مفتولی البرز الکتریک نور قرار می گیرند.حداقل میزان قطر مفتول بکار رفته در کابل نیمه افشان از 1.04 میلی متر آغاز و تا 2.85 تغییر است.

نمایندگی البرز الکتریک نور کرج

در ایران کابل های دارای استاندارد ISIRI 3084 از سازمان ملی استاندارد کشور که برابر استاندارد اروپایی  IEC 60228  می باشند کابل مفتولی نامیده می شوند و هادی قرار گرفته درونآن ها از نوع تک مفتول می باشد. نام دیگر کابل های مفتولی کابل خشک است و از سویی دیگر کلمه مفتول به معنای تافته است و واژه تافته خود از تابیدن یا تاب دادن گرفته شده است. هادی کابل مفتول از جنس فلز مس می باشد که اطراف آن با عایقی از جنس PVC  یا پی وی سی پوشانده می شود.
کابل های مفتولی البرز الکتریک نور اغلب بر خلاف سیم و کابل افشان از انعطاف پذیری کمی بر خوردار هستند و به سهولت قابل خم شدن نمی باشند. ولتاژ اسمی نیز در این شکل از کابل ها بین 300 الی 500 ولت متغییر است. سیم و کابل هایی که از هادی مس بجای هادی آلومینیوم در خود بهره می برند از قیمت بالا تری نیز برخوردارند.

بطور کلی کابل های مفتول به دو دسته تقسیم بندی می شنود و این دسته بندی بر اساس نوع سیم مفتول صورت می پذیرد. در گروه اول کابل های مفتول ولتاژ اسمی بین 300 الی 500 ولت را دارا هستند و در گروه دوم این ولتاژ بین 450 الی 750 ولت متغییر است.

کابل 2*6 البرز الکتریک نور- فروشگاه نور کابل - لاله زار

کابل 2*6 البرز الکتریک نور- عامل فروش لاله زار

لیست قیمت محصولات سیم و کابل البرز

بیش ترین تفاوت میان کابل های افشان و کابل های مفتول به بخش قابلیت انعطاف پذیری آن ها مربوط است که نوع افشان کابل ها از انعطاف پذیری به مراتب بالاتر و بهتری برخوردار است. در شرایطی که نیازمند متحرک بودن کابل یا جابجایی آن را داریم استفاده از سیم و کابل افشان البرز الکتریک نور مرسوم می باشد و این امر به لطف قابلیت انعطاف پذیری بالای این نوع از کابل ها میسر شده است. از نظر سایر شاخص ها نیز تفاوت هایی میان کابل افشان و کابل مفتول وجود دارد بطور مثال در هادی های نوع افشان به سبب شکل و حالت پیچیدگی رشته ها، همواره طول کدام از رشته ها از طول کلی کابل بیش تر می باشد و این مبحث را می توان از مهم ترین دلایل تفاوت مقاومت الکتریکی میان دو کابل دانست.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان جهت سفارش هر یک از محصولات سیم و کابل البرز با ما در تماس باشید.

 

09122804263

02133902428

02136058358

مدیریت فروش : آقای نورصالحی

آدرس فروشگاه : لاله زار شمالی، کوچه زوارئیان، پاساژکریستال، طبقه زیرهمکف پلاک 12

 

اگر شما همکار هستید اینجا کلیک کنید

 

استعلام قیمت و سفارش